Faema S.p.A.
Neues Messestandkonzept zur Anuga 2005.